https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/03/11/forsket-pa-svimmelhet–den-nye-metoden-og-funnene-vil-bidra-til-a-forklare-hvordan-hjernen-var-hindrer-oss-i-a-bli-svimle-nar-vi-beveger-hodet/